ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា រកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៦នាក់ (PCR) និងអ្នកជាសះស្បើយ ១៨នាក់ ខណៈអ្នកស្លាប់ ០នាក់(០នាក់មិនចាក់វ៉ាក់សាំង)

22

ភ្នំពេញ ៖ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃសៅរិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២៦នាក់ (PCR) ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៨នាក់ និងករណីស្លាប់ ០នាក់ (០នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

សូមជម្រាបថា នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ១៨នាក់ និងស្លាប់ ០នាក់

-ករណីឆ្លង​សហគមន៍​ ២១នាក់

-អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៥នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

-អ្នកឆ្លងសរុប = 121,026 នាក់

-អ្នកជាសះស្បើយ = 117,213 នាក់

-អ្នកស្លាប់ = 3,015 នាក់