រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី២៣៨នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ ៣១២នាក់ និងករណីស្លាប់ ០១ នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០១នាក់)

16

ភ្នំពេញ ៖ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន២៣៨នាក់ (PCR) ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣១២នាក់ និងករណីស្លាប់០១នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០១នាក់)

សូមជម្រាបថា នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៣៨នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៣១២នាក់ និងករណីស្លាប់ ០១នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០១នាក់)

-ករណីឆ្លង​សហគមន៍​ ២១៤នាក់

-អ្នកដំណើរពីបរទេស ២៤នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

-អ្នកឆ្លងសរុប = 133,501 នាក់

-អ្នកជាសះស្បើយ = 127,995 នាក់

-អ្នកស្លាប់ = 3,044 នាក់