ទីតាំងល្បែ.ង.ស៊ី.សងខុ.ស.ច្បា.ប់មានជល់មាន់អនឡាញស្ថិតនៅ.ភូមិឃុំខាងលើ កំពុងបើកលេងយ៉ាងអា.ណា.ធិបតេយ្យ!!!

18

ទីតាំងល្បែ.ង.ស៊ី.សងខុ.ស.ច្បា.ប់មានជល់មាន់អនឡាញស្ថិតនៅ.ភូមិឃុំខាងលើ កំពុងបើកលេងយ៉ាងអា.ណា.ធិបតេយ្យ!!!

#ខេត្តត្បូងឃុំ ÷នៅថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024តាមសេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឪ្យដឹងថាមានទីតាំងបើកលេង/ល្បែង.ង.សុីសងខុ.ស.ច្បា.ប់មាន់.ភូមិ កណ្តោលឃុំ.ជីគរ

សូមរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងអធិការស្រុក.ស្នងការដ្នននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមេត្តាចាប់ប្រធានការចុះទប់ស្កាត់បង្ក្រាបផងទាន!!!